มองโลกเหมือนใหม่
ชัดใสใน 1 วัน

สายตาดีในไม่กี่ชั่วโมง
ไม่ต้องพักฟื้นนาน

สายตาดีในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ต้องพักฟื้นนาน

นพ.จตุพร ดวงพัตรา (หมอเปา)
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตา
และการผ่าตัดแก้ไขสายตา แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 1 )

นพ.จตุพร ดวงพัตรา (หมอเปา)
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 1 )

Benefit

เลสิคหมอจตุพร
ที่คนไข้ไว้วางใจ

เลสิคหมอจตุพร ที่คนไข้ไว้วางใจ

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.จตุพร จักษุแพทย์ ประจำรพ.ปิยะเวท
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกระจกตาและการผ่าตัด
แก้ไขสายตาผิดปกติ

เครื่องมือและอุปกรณ์คุณภาพ

เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตา
ภายในโรงพยาบาล ครบครัน สะอาด ปลอดภัย
ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย

หมอเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทัยสมัย
เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ที่สุดของคนไข้

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.จตุพร จักษุแพทย์ ประจำรพ.ปิยะเวท
ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการผ่าตัด
แก้ไขสายตาผิดปกติ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย

หมอเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทัยสมัย
เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ที่สุดของคนไข้

เครื่องมือและอุปกรณ์คุณภาพ

เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตา ภายในโรงพยาบาล ครบครัน สะอาด ปลอดภัย ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

เครื่องมือและอุปกรณ์คุณภาพ

เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตา ภายในโรงพยาบาล
ครบครัน สะอาด ปลอดภัย ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

About us

คุณหมอเปา นพ.จตุพร ดวงพัตรา
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านกระจกตาโดยเฉพาะ

การศึกษา

Why choose us?

ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น

ไม่ต้องพึ่งแว่นตา

การันตีด้วยคนไข้ มากกว่า 1000+ เคส

แก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาวแต่กำเนิด เอียง ด้วยวิธี LASIK, PRK, transPRK
ด้วย Femtosecond Laser รุ่น FS200 และ Excimer Laser รุ่น EX500
เทคโนโลยีรุ่นล่าสุดจาก Alcon 

แก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาวแต่กำเนิด เอียง ด้วยวิธี LASIK, PRK, transPRK ด้วย Femtosecond Laser รุ่น FS200 และ Excimer Laser รุ่น EX500 เทคโนโลยีรุ่นล่าสุดจาก Alcon 

0 +

FemtoLASIK

0 +

SBK

0 +

TransPRK

Services

เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของวิธีการทำ LASIK

“สายตาคมชัดเพียงข้ามคืนกับเลสิคหมอจตุพร”
จบปัญหาสายตาที่กวนใจทำอะไรก็ไม่สะดวก
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตา
และการผ่าตัดแก้ไขสายตา

“สายตาคมชัดเพียงข้ามคืนกับเลสิคหมอจตุพร”
จบปัญหาสายตาที่กวนใจทำอะไรก็ไม่สะดวก 
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

Femto LASIK

FemtoLASIK คือ การทำเลสิคแบบไร้ใบมีดใช้เลเซอร์ในการทำ เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติรวมถึง สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิดสายตาเอียง และสายตายาวตามอายุ โดยการเปิดกระจกตา ด้วย Femtosecond Laser และปรับความโค้งกระจกตาด้วย Excimer Laser

SBK

SBK LASIK คือ การทำเลสิคโดยใช้ใบมีดชนิดพิเศษ ทำให้แยกชั้นกระจกตาได้บางกว่า ทำให้ช่วยให้แก้ไขค่าสายตาได้มากขึ้นและตาแห้งน้อยกว่าการทำเลสิคใบมีดแบบเดิม  

TransPRK

Tran PRK คือ การใช้ Excimer Laser ลอกผิวกระจกตาออก และปรับความโค้งกระจกตาในขั้นตอนเดียว โดยไม่มีเครื่องมือมาสัมผัสดวงตาเป็นวิธีที่พัฒนามาจาก PRK รูปแบบเดิมที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการขูดผิวกระจกตาออกและสามารถรักษาได้ทั้งสายตาสั้น ยาว และเอียง

Femto LASIK

FemtoLASIK คือ การทำเลสิคแบบไร้ใบมีด
ใช้เลเซอร์ในการทำ เป็นการรักษาภาวะสายตา
ผิดปกติรวมถึง สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด
สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุ โดยการเปิด
กระจกตา ด้วย Femtosecond Laser และปรับความโค้งกระจกตาด้วย Excimer Laser

SBK

SBK LASIK คือ การทำเลสิค
โดยใช้ใบมีดชนิดพิเศษ ทำให้แยกชั้นกระจกตา
ได้บางกว่า ทำให้ช่วยให้แก้ไขค่าสายตาได้มากขึ้น
และตาแห้งน้อยกว่าการทำเลสิคใบมีดแบบเดิม  

TransPRK

Tran PRK คือ การใช้ Excimer Laser
ลอกผิวกระจกตาออก และปรับความโค้งกระจกตา
ในขั้นตอนเดียว โดยไม่มีเครื่องมือมาสัมผัสดวงตา
เป็นวิธีที่พัฒนามาจาก PRK รูปแบบเดิมที่ต้องใช้
อุปกรณ์ในการขูดผิวกระจกตาออกและสามารถ
รักษาได้ทั้งสายตาสั้น ยาว และเอียง

Tran PRK คือ การใช้ Excimer Laser ลอกผิวกระจกตาออก และปรับความโค้งกระจกตาในขั้นตอนเดียว โดยไม่มีเครื่องมือมาสัมผัสดวงตาเป็นวิธีที่พัฒนามาจาก PRK รูปแบบเดิมที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการขูดผิวกระจกตาออกและสามารถรักษาได้ทั้งสายตาสั้น ยาว และเอียง

Promotions

โปรโมชันที่น่าสนใจ

Book Now

ทำนัดและติดต่อหมอจตุพร

ทำนัดและติดต่อ
หมอจตุพร

อยากทำเลสิคคิดถึงหมอจตุพร จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตา นัดคิวตรวจสายตา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฟรี!!

อยากทำเลสิคคิดถึงหมอจตุพร จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตา
นัดคิวตรวจสายตา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฟรี!!

ผลลัพธ์ที่ประทับใจ

“โลกสดใสขึ้นหลังทำวันเดียว
ชัดระดับ Full HD ขนาดที่แว่นให้เราไม่ได้”

ใครคิดที่อยากทำหรือว่าตั้งใจที่จะทำแล้ว ทำเถอะ คือโลก สดใสขึ้นเยอะมาก ๆ หลังทำ มองชัดขึ้นแล้วหลังทำวันเดียว ค่าสายตาเป็น 0 เลยค่ะ ชัดระดับ Full HD ขนาดที่แว่นให้เราไม่ได้ คุ้มจริง ๆ ไม่เสียดายเลยที่เลือกทำกับคุณหมอเปา คุณหมอน่ารักมาก พี่ ๆ ทีมงานทุกคนใจดีมาก บริการประทับใจมากค่ะ และไม่เจ็บเลยคะ สบายมาก คุณหมอใจดีหล่อด้วย 😊

คุณวิญาดา เลสิค SBK

คุณหมอเปาทำดีมากเลยค่ะ มือเบาแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลย ตอนผ่าคุณหมอพูดให้กำลังใจตลอด คลายความตื่นเต้นลงไปได้เยอะ และเชื่อใจในตัวคุณหมอด้วยค่ะ หลังทำเสร็จคุณหมอก็น่ารักใจดี พูดคุย แนะนำเป็นกันเอง ตอนทำใหม่ๆ แทบไม่ค่อยอาการระคายเคืองอะไรเลย ลุกขึ้นจากเตียงผ่าเห็นหน้าพี่พยาบาลชัดแจ๋วเลยค่ะ แนะนำนะคะ คุณหมอมือเบาน่ารักค่ะ

K. Pop Arichaya เลสิค Femto

อยากแนะนำหมอเปาค่ะ เพิ่งถอดที่ครอบวันนี้เลย ยากมารีวิวให้หมอเลยค่ะ เพราะมองชัดแล้ว ตอนแรกยังไม่มั่นใจตอนทำสั่นมาก ทั้งกลัว แอร์ในห้องเย็นมากค่ะ แต่ผ่าห่มก็อุ่นอยู่ 5555 ตอนทำไม่เจ็บเลยค่ะหมอมือเบามาก ไม่มีอะไรเจ็บเท่าการดึงเทปกาวออกจากหน้าเเล้วค่ะ หากใครกำลังตัดสินใจทำเลสิก อยากแนะนำหมอเปาเลยค่ะ ส่วนตัวเราพอใจมากๆ เลยค่ะ แนะนำเลยค่ะ ถ้ามีเพื่อนจะทำจะแนะนำที่นี้เลยค่ะ พี่พยาบาลแนะนำและดูแลดีมากๆ ค่ะ แนะนำเลยย 🥰🥰

K. Psyche Awy'z เลสิค PRK
ทำเลสิคกับหมอจตุพร

ทำเลสิคกับหมอจตุพร ที่โรงพยาบาลปิยะเวท

ใครที่มีข้อสงสัยในการทำเลสิค หรืออยากรู้ข้อมูลในการทำเลสิคแบบต่าง ๆ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้ง FemtoLasik SBK Trans PRK สามารถอ่านบทความได้
ในเว็บไซต์นี้เลยครับ คุณหมอรวบรวมทุกข้อสงสัยและอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วครับ

ทำเลสิคกับหมอจตุพร
ที่โรงพยาบาลปิยะเวท

ใครที่มีข้อสงสัยในการทำเลสิค หรืออยากรู้ข้อมูลในการทำเลสิคแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้ง FemtoLasik SBK Trans PRK สามารถอ่านบทความได้ในเว็บไซต์นี้เลยครับ คุณหมอรวบรวมทุกข้อสงสัยและอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วครับ

1

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือโปรโมชัน
ในการทำเลสิคกับหมอจตุพร ได้ที่
Facebook Page : เลสิคหมอจตุพร
Tel. 065-969-5171

2

นัดคิวตรวจ หรือปรึกษาฟรี

ปรึกษาและสอบถามคุณหมอ
เกี่ยวกับเลสิคแต่ละแบบ และตรวจความ
พร้อมในการทำเลสิคของคนไข้

3

พร้อมทำเลสิคกับหมอจตุพร

เริ่มต้นการรักษาปัญหาสายตา
ด้วยการทำเลสิคที่ตกลงกับคุณหมอ


Blog & news letter

บทความ
โดยเลสิคหมอจตุพร

บทความ โดยเลสิคหมอจตุพร

นอกจากนี้ ยังมีบทความเกี่ยวกับการทำเลสิค PRK, SBK, ReLEX Smile, FEMTO LASIK,
เลสิคใบมีด หรือเลสิคไร้ใบมีด และรีวิวทำเลสิคจากผู้ใช้บริการจริง เอาไว้ที่นี่ คลิกเพื่ออ่านบทความที่น่าสนใจได้เลย

นอกจากนี้ ยังมีบทความเกี่ยวกับการทำเลสิก PRK, SBK, ReLEX Smile, FEMTO LASIK, เลสิกใบมีด หรือเลสิกไร้ใบมีด และรีวิวทำเลสิก จากผู้ใช้บริการจริง เอาไว้ที่นี่
คลิกเพื่ออ่านบทความที่น่าสนใจได้เลย

หลังทำเลสิค ต้องดูแลตัวเองอย่างไร ?

หลังทำเลสิค ต้องดูแลตัวเองอย่างไร ?

หลังจากที่ทำเลสิคแล้ว ก็ต้องมีการปฏิบัติตัวหลายอย่างที่คนไข้ต้องทำตามคำแนะนำของหมอ โดยจะมีทั้งข้อห้าม และข้อควรทำ เพื่อประโยชน์ของตัวคนไข้

หลังทำเลสิค ค่าสายตาปกติจะอยู่ได้นานกี่ปี ?

หลังทำเลสิค ค่าสายตาปกติจะอยู่ได้นานกี่ปี ?

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ถึงแม้ทำเลสิคไปแล้ว ก็มีโอกาสที่จะกลับมาสายตาสั้นอีกครั้งได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน

อยากทำเลสิค…แต่ไม่รู้ว่าแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร ?

อยากทำเลสิค…แต่ไม่รู้ว่าแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร ?

FemtoLASIK, Trans PRK, SBK LASIK อยากทำเลสิคแต่ไม่รู้ว่าแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร คุณหมอจตุพรขออธิบายเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายดังนี้ครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่คุณและเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ เราใช้คุกกี้ดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่คุณ

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนไซต์ของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เรา เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

บันทึกการตั้งค่า